Vi trenger klokkens ID-nummer

Hva er klokkens ID-nummer?

Hva er ditt telefonnummer?

Hva er din epostadresse?


ID-nummeret finner du bak på klokken, under QR-koden (den rare strekkoden).

PS: Du bør ikke slå på klokken før veiviseren forteller deg at du skal slå den på.